• Jednotlivé třídy postupně získávají emailem přihlašovací údaje.
  • Po přihlášení se zpřístupní jednotlivé položky v Hlavní nabídce.
  • Galerie jsou tříděny podle plánovaného maturitního roku třídy.
  • Každá třída má přístup ke svým fotkám a k fotkám zaměstnanců školy.
  • U jednotlivých galerií je možnost stáhnout všechny snímky v plném rozlišení, heslo k rozbalení je shodné s heslem pro přihlášení.